Banner 980x90

Meklēšanas rezultāti

Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa"

Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa"

Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447
Komentāri
Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa" 59,3 ha platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Liegumā ir izveidotas vairākas mācību izziņu takas. 
Selekcionāra Paula Sukatnieka "Apsītes"

Selekcionāra Paula Sukatnieka "Apsītes"

"Apsītes", Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441
Komentāri
Dārznieks un selekcionārs Pauls Sukatnieks mūžībā aizgājis pirms 26 gadiem, bet daudzi Latvijas iedzīvotāji vēl tagad savos dārzos audzē viņa selekcionētās vīnogas, citus augus un pazīst viņa vārdu. Grūti būs atrast tādu valsti mūsu platuma grādos, kur nepazītu, neaudzētu viņa vīnogas. 
Bebrenes muiža

Bebrenes muiža

Bebrenes VP vidusskola, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439
Komentāri
Bebrenes muiža atrodas Bebrenes parkā, kas ir viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem Latvijā. Kompleksā ietilpst 1896. gadā būvētā grāfu Plāteru-Zibergu pils (tagad skola), pils vārti, virtuves ēka, muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs pagraba, dzirnavas un zirgu staļļi.
Subates pilsētas vēsturiskais centrs

Subates pilsētas vēsturiskais centrs

Subate, Ilūkstes novads, LV-5471
Komentāri
Subates pilsētas vēsturiskais centrs Ilūkstes novadā ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, veidojies 16. - 19. gs. Tā veidolā ietilpst četru dažādu ticību dievnami, mazstāvu koka apbūve, kas rindojas gar šauru un līkumotu ieliņu malām. 
Dabas parks "Dvietes paliene"

Dabas parks "Dvietes paliene"

Putnu sala - māja "Gulbji", Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439
Komentāri
Dabas parks "Dvietes paliene" ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu teritorija, kas ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Parks sevišķi interesants ir pavasara palu laikā, kad applūdušajās palienes pļavās ierodas tūkstošiem putnu, kurus var vērot no putnu vērošanas skatu torņiem. 
Vecā Stendera muzejs

Vecā Stendera muzejs

"Baloni", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444
Komentāri
Lašu pagastā (tagad Eglaines pagasts) 1714. gada 27. augustā dzimis Gothards Frīdrihs Stenders - vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās literatūras dibinātājs, valodnieks, saukts arī par Veco Stenderu. 

Rezultāti kartē