Par pilsētu

Ilūkstes novads

Ilūkstes novads

Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa" 59,3 ha platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Liegumā ir izveidotas vairākas mācību izziņu takas. Dendraloģiskā taka 3,8 km garumā ved caur dendraloģiska, ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem, savukārt, taka "Vēstures liecinieki" ved gar I Pasaules kara vācu armijas blindāžām. Dabas liegumā bērniem ir izveidota Sprīdīša taka ar 32 koka skulptūrās atveidotiem pasakas tēliem, kā arī Augšzemes ainavu taka, Purva taka un Šķēršļu Velotaka. 

Adrese: Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 65462296, 29264801
Mājas lapa: www.ilukste.lv
E-pasts: tic@ilukste.lv
GPS koordinātes: 55.977064, 26.266496

Dabas parks "Dvietes paliene" ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu teritorija, kas ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Parks sevišķi interesants ir pavasara palu laikā, kad applūdušajās palienes pļavās ierodas tūkstošiem putnu, kurus var vērot no putnu vērošanas skatu torņiem. Dabas parkā dzīvo savvaļas zirgi un govis. Dabas parka simtgadīgajā informācijas centra ēkā "Gulbji" ir izvietota bebra ekspozīcija, un darbojas Vides klase, kur dabas mīļotāji tiek aicināti iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi. Sēļu klēts "meitas istabiņa" ir lieliska vieta jaunā pāra romantiskajiem mirkļiem. Senā lauku klētiņā ir izveidota privātkolekcija "Koka priekšmets senlejas sētā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. sākumam". Foto no Ilūkstes novada Tūrisma informācijas centra foto arhīva

Adrese: Putnu sala - māja "Gulbji", Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 65407909, 20219770
Mājas lapa: www.ilukste.lv, www.manabebrene.lv, www.dvietespaliene.lv
E-pasts: tic@ilukste.lv, benita63@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.071711, 26.147139

Bebrenes muiža atrodas Bebrenes parkā, kas ir viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem Latvijā. Kompleksā ietilpst 1896. gadā būvētā grāfu Plāteru-Zibergu pils (tagad skola), pils vārti, virtuves ēka, muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs pagraba, dzirnavas un zirgu staļļi.

Adrese: Bebrenes VP vidusskola, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 65444936, 20205948, 20219770
Mājas lapa: www.ilukste.lv, www.manabebrene.lv
E-pasts: tic@ilukste.lv, benita63@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.069034, 26.131346

Subates pilsētas vēsturiskais centrs ierindots valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu kategorijā. Vēsturiskā apbūve veidojusies no 19. gs. līdz 20. gs. pirmajai pusei. Subates vēsturiskajā centrā esošā aptieka ir viena no vecākajām Daugavpils rajonā, kura saglabājusies no 1925. gada šim nolūkam ierīkotajās telpās. Šī aptieka ir tā sauktā "Jaunā aptieka", kuras nosaukums tika veidots, lai to atšķirtu no Vecās aptiekas. Subates Veco aptieku 1814. gadā atvēra provizors Georgs Veke. 

Adrese: Subate, Ilūkstes novads
Tālrunis: 65462275, 26183911
Mājas lapa: www.ilukste.lv
E-pasts: tic@ilukste.lv, gunta.okmane@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.000406, 25.914688

Vecā Stendera muzejs. Lašu pagastā (tagad Eglaines pagasts) 1714. gada 27. augustā dzimis Gothards Frīdrihs Stenders - vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās literatūras dibinātājs, valodnieks, saukts arī par Veco Stenderu. 1989. gadā šeit atklāts piemiņas akmens un atvērts muzejs, kurā var apskatīt mācītājmuižas klēti ar pagājušo gadsimtu sadzīves priekšmetiem, fotouzņēmumiem un dokumentiem. Muzejs piedāvā pastaigas pa Eglaines ciematu, apmeklējot Romas katoļu un luterāņu draudzes baznīcas, Lašu Veco luterāņu kapu apskati, kur apbedīta Raiņa "Mēnessmeitiņa" - Ida Apsēna, kā arī Lašu pilskalna un Eglaines dzelzceļa stacijas apskati.

Adrese: "Baloni", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 29476477, 20028330
Mājas lapa: www.ilukste.lv
E-pasts: tic@ilukste.lv, gothardstender@inbox.lv
GPS koordinātes: 55.948815, 26.124482

Selekcionāra Paula Sukatnieka "Apsītes". Dārznieks un selekcionārs Pauls Sukatnieks mūžībā aizgājis pirms 26 gadiem, bet daudzi Latvijas iedzīvotāji vēl tagad savos dārzos audzē viņa selekcionētās vīnogas, citus augus un pazīst viņa vārdu. Grūti būs atrast tādu valsti mūsu platuma grādos, kur nepazītu, neaudzētu viņa vīnogas. Dārznieka mājās "Apsītes" aicina iepazīt viņa neskaitāmās kolekcijas un talantus, arī iepazīties ar vīnogu audzēšanas noslēpumiem, vasaras – rudens sezonā aplūkot dārza augus, degustēt dažādu vīnogu šķirnes un apmeklēt pasākumus. Turpat atrodas arī dabas parks "Dvietes paliene".

Adrese: "Apsītes", Dvietes pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 26369215
Mājas lapa: www.ilukste.lv
E-pasts: tic@ilukste.lv
GPS koordinātes: 56.06525, 26.219931