Tūrisma informācija

Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa"

Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa" 59,3 ha platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Liegumā ir izveidotas vairākas mācību izziņu takas. 

Dendraloģiskā taka 3,8 km garumā ved caur dendraloģiska, ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem, savukārt, taka "Vēstures liecinieki" ved gar I Pasaules kara vācu armijas blindāžām. Dabas liegumā bērniem ir izveidota Sprīdīša taka ar 32 koka skulptūrās atveidotiem pasakas tēliem, kā arī Augšzemes ainavu taka, Purva taka un Šķēršļu Velotaka.

Adrese: Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 29 264801, 654 62296
E-pasts: tic@ilukste.lv
Mājas lapa: http://www.ilukste.lv
GPS koordinātes: 55.977064, 26.266496