"Konig Distribution", AS, Filiāle

Rūpniecības preces
  • A.Pumpura 127c, Daugavpils, LV-5404
  • Tālrunis 65442126
  • Reģistrācijas numurs 40003781777