Eglaines Romas katoļu baznīca

Baznīcas
  • Eglaine, Jaunatnes 4, Eglaines p., Ilūkstes n., LV-5444
  • Reģistrācijas numurs 90000106677