Daugavpils Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze

Baznīcas
  • Puškina 52, Daugavpils, LV-5404
  • Tālrunis 29897413
  • Reģistrācijas numurs 90000501955