Jaunie ugunsdrošības noteikumi: kas mainījies kopš 2016. gada 1. septembra un kādas pārmaiņas mūs sagaida līdz 2020. gada 1. janvārim?

Foto: Fnserviss.lv

Ikviens no mums var pasargāt sevi un piederošo īpašumu no ugunsnelaimes. Vispirms jāsāk ar noteikumu un instrukciju ievērošanu. Tāpat svarīgi ir sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām noteikumos. Ir teiciens, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un šo teicienu var attiecināt arī uz ugunsdrošību un jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem, kas stājās spēkā 2016. gada 1. septembrī ar pārejas noteikumiem līdz 2020. gada 1. janvārim. 

Jaunie ugunsdrošības noteikumi ir saistoši gan fiziskām, gan juridiskām personām. Ja vēl neesi ar tiem iepazinies, tad pienācis pēdējais brīdis to izdarīt.

Par svarīgāko, kas mainījies ugunsdrošības jomā, un izmaiņām, kas sagaida ikvienu no mums līdz 2020. gada 1. janvārim.

Vispārīgās ugunsdrošības prasības objektos

Foto: Fnserviss.lv

Stāvu apzīmējumi (kārtas numuri) ēkās, objektos, kas augstāks par diviem stāviem, katru kāpņu telpas stāvu nodrošina ar attiecīgā stāva kārtas numuru. Vairāk par izmaiņām var uzzināt šeit.

Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža

Jauna Ugunsdrošības instrukcija

Saimnieciskās darbības vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektos atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

Ugunsdzēsības līdzekļi un to aprēķins. Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Mainījās ugunsdzēsības aparātu aprēķins jeb metodoloģija, kā tiek noteikts nepieciešamais ugunsdzēsības inventāra apjoms objektos un transporta līdzekļos.
Papildus ugunsdzēsības aparātu tehniskajām apkopēm no 2016. gada 1. septembra objektu atbildīgajiem ir jānodrošina ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates.
Foto: Fnserviss.lv

F klases ugunsdzēsības aparāti – kā papildus (obligāts) ugunsdzēsības inventārs.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu objektos (virtuvēs, ēdnīcās, kafejnīcās, restorānos) un ražotnē, kur ēdiena pagatavošanai vai ražošanai izmanto augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas vai taukus, papildus nodrošina ar F klases ugunsdzēsības aparātiem.

Jauna kārtība ugunsdzēsības pārklāju izvietošanai objektos
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā skapī vai nišā, krānam pievieno šļūteni un stobru, kam ir jānodrošina kompakta strūkla un ir jābūt noslēdzamam. Veicot ugunsdzēsības hidranta pārbaudi, nepieciešams izmērīt ugunsdzēsības hidranta ražību (litri sekundē) un ūdens spiedienu ūdensvadā (bāri).

Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums. Evakuācijas plānu izvietojums
Izmaiņas Ugunsdrošībai lietojamās zīmēs – Vienotais ārkārtas numurs ir 112 (bez 01). Teritorijā uzstādītās zīmes, kas paredzētas ugunsdzēsības dienesta darbībai, pastāvīgi izgaismo vai tām ir jābūt aprīkotām vismaz ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu.

Evakuācijas ceļi un izejas
Durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.

Zīmi, kas norāda evakuācijas ceļu un izeju, kas paredzēta vismaz 50 cilvēku evakuācijai vai, ja evakuācijas ceļš pārsniedz 20 m, nodrošina ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota.

Izmaiņas evakuācijas plānu izvietojumā. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m.

Ēkas īpašnieks pats drīkst veikt apkures un ventilācijas sistēmas apkopi
Jaunie noteikumi paredz kārtību, kādā jāapkopj apkures un ventilācijas sistēmas. Līdz šim, dabīgās ventilācijas sistēmas un dūmvadus tīrīt varēja tikai sertificēts speciālists – skursteņslauķis. No 2016. gada 1. septembra viendzīvokļa objektā šo darbu var veikt arī ēkas atbildīgā persona.

Nav svarīgi, vai šo pienākumu veicat pats vai uzticat profesionāļiem. Svarīgi atcerēties, ka dūmvadu un ventilācijas sistēmu tīrīšana ir ļoti nozīmīga. Nepareizi tīrot un pavirši darot darbu, tas var novest pie ugunsnelaimes. Ja ēkas īpašnieks nav pārliecināts par savām prasmēm un spējām, labāk šo darbu uzticēt zinošiem speciālistiem.

Jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas stājas spēkā 2017. gadā jeb kas ir obligāti jāizdara šogad.
- Līdz 2017. gada 1. septembrim pārstrādāt Ugunsdrošības instrukcijas, kas ir izstrādātas līdz jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
- Objektos (izņemot objektus, kas atrodas sprādzienbīstamā vidē vai ķīmiski agresīvā vidē) elektroinstalācijas (to skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude ir jāveic reizi desmit gados. No 2017. gada 1. septembra stāsies spēkā papildus prasība - ar termokameru veikt elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi.
- Objektos, kuros atrodas gāzes aparāti, kura kopējā nominālā siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja gāzes aparāti (neatkarīgi no gāzes aparāta jaudas) atrodas pagrabā vai cokolstāvā, būs jābūt uzstādītiem gāzes noplūdi signalizējošu detektoriem. Arī šī prasība stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Garāks pārejas periods ir noteikts normām, kas izriet no jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām un ir saistītas ar ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. Jaunā kārtība stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Vērtīgu informāciju par gaidāmajām izmaiņām šajā jautājumā lasīt šeit.

Līdz 2019. gada 1. janvārim ir noteikts pārejas periods, izpildīt Jauno Ugunsdrošības noteikumu 89.10 punktu, kur ir noteikts aizliegums daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Dūmu detektors un ugunsdzēsības aparāts OBLIGĀTS katrā mājā un dzīvoklī
Foto: Fnserviss.lv

Līdz 2020. gada 1. janvārim ir noteikts pārejas periods, izpildīt Jauno Ugunsdrošības noteikumu 119. un 256.punktu prasības, kas attiecīgi nosaka to, ka viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Autonomie dūmu detektori ir efektīvas ar baterijām darbināmas ierīces, kas brīdina par iespējamo nelaimi un ļauj to novērst. Detektora signāls ieslēdzas, kad ierīces fotoelektroniskais indikators telpā fiksē konkrētu dūmu koncentrāciju. Ierīces skaņa ir tik spalga, ka var atmodināt arī cieši aizmigušu cilvēku.

Tirdzniecībā pieejami dažāda cenu līmeņa detektori, taču kopumā tie būtiski neatšķiras. Galvenais, kam jāpievērš uzmanība, ir CE marķējums – tas arī ir galvenais detektora kvalitātes rādītājs, kas apliecina ierīces atbilstību Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām.

Viens dūmu detektors ir paredzēts 25 līdz 30 kvadrātmetrus plašai telpai. Ar detektoru vēlams aprīkot katru telpu, bet, ja telpā ir kāda starpsiena, ierīci ieteicams izvietot telpas abās pusēs un pēc iespējas visaugstākajā punktā telpas centrā. Dūmu detektoru nevajadzētu novietot tuvu ventilācijas iekārtām, jo tās dūmus izkliedēs un aizkavēs detektora impulsu. Lai pārliecinātos, vai dūmu detektori telpās uzstādīti pietiekamā daudzumā, ir jāpārbauda signāla dzirdamība visā mājā vai dzīvoklī.

Ja vēl neesi iegādājies dūmu detektoru vai ugunsdzēšamo aparātu, ielūkojies mājaslapā, tur atradīsi piemērotāko, turklāt, uzreiz to varēsi iegādāties.

Ja vēlies uzzināt vairāk par jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem, padziļināt savas zināšanas ugunsdrošības jomā, izmanto iespēju un piesakies semināram, zvanot uz tālruni 67 556 799 vai rakstot uz e-pastu: fnserviss@fnserviss.lv. Vietu skaits ir ierobežots!