Daugavpilī izsludināts konkurss uz divu sporta skolu direktoru amatiem

Daugavpils, 12.jūn., LETA. Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi konkursu uz "Daugavpils Ledus sporta skolas" un "Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas" direktoru amatiem, aģentūru LETA informēja Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Amata pretendentiem jābūt otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai nozarē vai bakalaura/maģistra grādam nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss, atbilstošām valsts valodas zināšanām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī, kā arī vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredzei izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā.

Tāpat amata pretendentiem jābūt izpratnei par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, pieredzei Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā, prasmei strādāt ar datorprogrammām, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Pieteikums, dzīves gaitas apraksts (CV), motivācijas vēstule, apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, redzējums par izglītības iestādes attīstības iespējām, rekomendācijas un citi nepieciešamie dokumenti pretendentam līdz 28.jūnijam jāiesniedz Daugavpils pilsētas domē.