Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca

Baznīcas
  • Puškina 16a, Daugavpils, LV-5404
  • Tālrunis 65436307
  • Reģistrācijas numurs 90000502575