SIA “Medkos” – darba drošības aizsardzības pakalpojumi, darba aizsardzības dokumentācija

Medkos
Medkos

Lai kur jūs arī strādātu – nelielā privātā birojā vai liela mēroga ražotnē –, drošībai vienmēr ir jābūt pirmajā vietā.

Darba drošības aizsardzības pakalpojumi
Darbam nepiemēroti apstākļi var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai, savukārt pareizi organizēta un darba specifikai atbilstoša darba aizsardzības sistēma palīdzēs novērst daudzus negadījumus un mazināt arodslimību risku.
Darba aizsardzības likums paredz obligātu darba aizsardzības sistēmas ieviešanu  jebkura veida uzņēmumos, tomēr šo procesu ir visai grūti paveikt bez zinoša un pieredzējuša speciālista piesaistes. SIA “Medkos” ir kompetenta institūcija, kas ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
SIA “Medkos” apkalpo ap 60 dažāda lieluma un nozaru uzņēmumus Latvijā, sniedzot pakalpojumus darba drošības jautājumos. Mūsu uzņēmumam ir trīs pamata darbības virzieni:
•    darba aizsardzības sistēmas izveidošana;
•    darba aizsardzības sistēmas uzraudzība;
•    konsultācijas darba aizsardzības jautājumos.
Mūsu speciālisti izvērtēs un apkopos visus ar darba drošību saistītos riska faktorus,  noteiks darba aizsardzības pasākumus, kuri jāveic uzņēmumā, sagatavos detalizētu dokumentu paketi, kurā iekļautas vajadzīgās instrukcijas un rīkojumi sekmīgai darba aizsardzības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai, kā arī nodrošinās turpmāko darba aizsardzības sistēmas uzraudzību un kontroli.
Vairāk par darba drošības aizsardzības pakalpojumiem:
https://www.medkos.lv/#Pakalpojumi1

Darba aizsardzības dokumentācija

 


Darba drošības aizsardzība ir visaptveroša sistēma un pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. Darba drošības sistēmas izveidošana ir ļoti darbietilpīgs process, īpaši tad, kad runa ir par nepieciešamās dokumentācijas pārbaudi un sagatavošanu. Ja jums ir nepieciešama palīdzība darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanā, uzticiet šo darbu SIA “Medkos” speciālistiem. Mēs izskatīsim un novērtēsim esošās darba aizsardzības dokumentācijas atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, sagatavosim rīkojumus, izstrādāsim nepieciešamo instruktāžu uzskaites un veselības pārbaužu dokumentāciju, izveidosim drošības zīmju sarakstu un sagatavosim to izvietojuma plānu, kā arī veiksim citas darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi. Mēs piedāvājam sagatavot pilnu dokumentu paketi:
•    administratīvie dokumenti;
•    instrukcijas;
•    obligātās veselības pārbaudes;
•    drošības zīmes;
•    individuālie aizsardzības līdzekļi;
•    ugunsdrošība.
Darba aizsardzības sistēmu izveidei papildus piedāvājam profesionālas konsultācijas par jebkuriem darba drošības jautājumiem, kā arī uzņēmuma interešu pārstāvēšanu Valsts darba inspekcijā.
Vairāk par darba aizsardzības dokumentāciju:
https://www.medkos.lv/

Darba drošības organizēšana

 

 
Darba drošība skar ne tikai speciālistus, kuri veic dažādus bīstamus darbus, bet ikvienu, kas strādā ofisā, tirdzniecībā, klientu apkalpošanas un citās jomās. Katram darbam ir sava specifika – darbs ar smagumiem, lielā augstumā, darbs ar elektroierīcēm vai bīstamām vielām. Veicot darba aizsardzības sistēmas izveidi, vērā tiek ņemts ne tikai veicamo pienākumu kopums, bet arī vide – monitora atrašanās pareizā attālumā, pareizs sēdvietas un rakstāmgalda augstums, sabalansēti pārtraukumi. Visas šīs nianses ir jāņem vērā, lai vicinātu darbinieku labsajūtu un izvairītos no dažādām traumām un arodslimībām.
Ja esat izveidojis jaunu uzņēmumu vai arī līdz šim esošā darba drošības sistēma jūsu uzņēmumā ir šķietami novecojusi, SIA “Medkos” ir īstā vieta, kur vērsties pēc palīdzības. Mēs piedāvājam:
•    izveidot pārdomātu, kvalitatīvu un visaptverošu darba drošības sistēmu, ņemot vērā katra uzņēmuma individuālo specifiku;
•    veikt uzņēmuma vadītāju un darbinieku instruktāžu un apmācību, lai sniegtu zināšanas par darba drošības instrukciju prasībām un darbā lietotajām metodēm,  tādā veidā aizsargājot darbiniekus darba veikšanas laikā, novēršot veselībai bīstamus vai kaitīgus darba vides faktorus, un saglabātu darbinieka darba spējas.  
•    nodrošināt konsultatīvo atbalstu visos jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību un ugunsdrošību;
•    uzņēmumu interešu pārstāvēšanu Valsts darba inspekcijā.
Vairāk par darba drošības organizēšanu:
https://www.medkos.lv/

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu