Tūrisma informācija

Dabas parks "Dvietes paliene"

Dabas parks "Dvietes paliene" ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu teritorija, kas ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Parks sevišķi interesants ir pavasara palu laikā, kad applūdušajās palienes pļavās ierodas tūkstošiem putnu, kurus var vērot no putnu vērošanas skatu torņiem. 

Dabas parkā dzīvo savvaļas zirgi un govis. Dabas parka simtgadīgajā informācijas centra ēkā "Gulbji" ir izvietota bebra ekspozīcija, un darbojas Vides klase, kur dabas mīļotāji tiek aicināti iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi. Sēļu klēts "meitas istabiņa" ir lieliska vieta jaunā pāra romantiskajiem mirkļiem. Senā lauku klētiņā ir izveidota privātkolekcija "Koka priekšmets senlejas sētā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. sākumam".

Adrese: Putnu sala - māja "Gulbji", Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Tālrunis: 20 219770, 654 07909
E-pasts: tic@ilukste.lv
Mājas lapa: http://www.ilukste.lvhttp://www.manabebrene.lvhttp://www.dvietespaliene.lv
GPS koordinātes: 56.071711, 26.147139