Valdība apstiprina parakstītos Latvijas un Krievijas valstu robežu demarkācijas gala dokumentus

Rīga, 16.janv., LETA. Valdība šodien apstiprināja pērn oktobrī parakstītos Latvijas un Krievijas valstu robežu demarkācijas gala dokumentus.

2017.gada oktobrī Ārlietu ministrijā (ĀM) notika demarkācijas dokumentu parakstīšana, ko parakstīja abu valstu demarkācijas komisijas līdzpriekšsēdētāji - ģenerālkonsule Sanktpēterburgā Irina Mangule un ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Aleksejs Obuhovs. Noteikts, ka valsts robežas demarkācijas dokumentus apstiprina Ministru kabinets.

Ar Latvijas un Krievijas demarkācijas dokumentu stāšanos spēkā tiek pabeigta Latvijas sauszemes robežu iezīmēšana dabā. Robežas demarkācijas gaitā noteikta robežas atrašanās vieta apvidū - tā tika abpusēji saskaņota un apzīmēta, uzstādot robežzīmes. Uz Latvijas - Krievijas robežas kopā ir izvietotas 648 robežzīmes. Pēc demarkācijas dokumentu stāšanās spēkā Latvijas un Krievijas atbildīgās institūcijas - pušu Iekšlietu ministrijas - uzsāks darbu pie Latvijas valdības un Krievijas valdības līguma par valsts robežas režīmu projekta izstrādes.

ĀM valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs vērsa uzmanību, ka Latvijas robeža ar Krieviju ir arī ES ārējā robeža, tādēļ sakārtota robežlīnija ir nepieciešama, lai Latvija varētu pilntiesīgi pildīt Šengenas līguma dalībvalsts funkcijas. "Tā ir svarīga, lai varētu netraucēt organizētai preču un pakalpojumu plūsmai, risinātu dabas aizsardzības jautājumus un veicinātu pārrobežu sadarbību. Robežas sakārtošana ilgtermiņā ir arī svarīgs signāls divpusējo attiecību veidošanai starp Latviju un Krieviju," teica Pildegovičs, piebilstot, ka kopumā notikušas 17 sēdes Latvijā un 16 sēdes Krievijā. Demarkācijas procesa gaitā eksperti robežu ir izstaigājuši sešas reizes, nostaigājot aptuveni 1700 kilometrus. Latvijas un Krievijas robežas kopgarums ir 283,6 kilometri.

Latvijas un Krievijas kopīgā demarkācijas komisija tika izveidota saskaņā ar Latvijas un Krievijas līguma par abu valstu valsts robežu 5.pantu, kas paredz, ka puses izveido kopīgu demarkācijas komisiju. Demarkācijas komisijas pirmā sēde notika 2009.gada 23.septembrī Daugavpilī.