Vairāki Latgales uzņēmēji vienojas prasīt valdībai tūlītējas izmaiņas, kas veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību

Daugavpils, 6.dec., LETA. Šodien Rēzeknē notikušajā Latgales uzņēmēju kongresā "Biznesa vide Latgalē" pieņemta valdībai adresēta rezolūcija, kurā pieprasīts veikt tūlītējas un būtiskas izmaiņas, kas veicinātu tautsaimniecības attīstību un "nodrošinātu izdzīvošanu Latgales iedzīvotājiem".

Rezolūcijā pieprasīts samazināt kopējo nodokļu un nodevu slogu līdz ES vidējam līmenim, būtiski vienkāršojot nodokļu sistēmu. Tāpat pieprasīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu noteikt minimālās algas apmērā, piemērot samazinātu 5% pievienotās vērtības nodokļa likmi pamatpārtikas precēm, elektroenerģijai, ēdināšanas un komunālajiem pakalpojumiem, uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi Latgalē noteikt 12% apmērā, kā arī turpmāk uzņēmumiem nepiemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides.

Tāpat pieprasīts divos gados samazināt sabiedriskajā sektorā nodarbināto skaitu Latgalē līdz 17 000, radot iespējas publiskā sektora darbiniekiem pārkvalificēties atbilstoši privātā sektora vajadzībām, kā arī pakāpeniski sasniegt publiskā sektora ES vidējo rādītāju - 172 nodarbinātie uz 1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem.

Uzņēmējdarbības veicināšanai dokumenta autori iesaka samazināt energoresursu tarifus, tai skaitā atteikties no obligātā iepirkuma komponentes.

Tāpat pieprasīts veikt izglītības reformas, ieviešot inovatīvus un modernus izglītības risinājumus vidējā un augstākajā izglītībā, pārtraukt Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto ilgstošo bezdarbnieku programmu, tam paredzēto finansējumu novirzot mācību iestādēm darbinieku pārkvalifikācijas nodrošināšanai pēc uzņēmumu pieprasījuma, ieviešot apmācāmo atbildību.

Infrastruktūras stiprināšanai pieprasīts samazināt autotransporta nodevu slogu Latgales uzņēmējiem, ņemot vērā reģiona ģeogrāfisko atrašanās vietu, atjaunot ceļa fondu un novirzīt tajā 90% no iekasētajiem ar autotransportu saistītajiem nodokļiem ceļu infrastruktūras uzlabošanas mērķiem.

Izmaiņas ir nepieciešamas tūlītējas, jo situācija Latgales uzņēmējdarbībā ir absolūti kritiska, norāda rezolūcijas autori.

Rezolūcijas autori arī apgalvo, ka līdzšinējā valsts politika ir apliecinājusi savu negatīvo ietekmi uz reģionu un tā iedzīvotājiem. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990.gadā Latgalē bija 425 000 iedzīvotāju, pašlaik to skaits ir pietuvojies 200 000. Šādu iedzīvotāju skaita samazinājumu Latgale nebija piedzīvojusi pat abu Pasaules karu rezultātā, norāda rezolūcijas autori.

Uzņēmēji arī apgalvo, ka patlaban reģionā atlikuši vairs tikai 814 uzņēmumi, kas nodarbina desmit un vairāk cilvēkus, savukārt krasi pieaugušie nodokļi un energoresursu cenas esot nesamērojams ar produktivitātes, eksporta iespēju attīstību vai iekšējā tirgus patēriņu.

Investīciju apjoms ir stipri samazinājies un uzņēmumu rentabilitāte neļauj cerēt uz ilgtspējīgu attīstību kā rezultātā Latgales tautsaimniecība ir nonākusi lejupejošā spirālē un tās iedzīvotāji arvien biežāk ir spiesti doties prom no dzimtās vietas, apgalvo rezolūcijas parakstītāji.