Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā – kursi, kas palīdzēs apgūt teorētiskās zināšanas

Foto: Bigstockphoto.com
Foto: Bigstockphoto.com

Pārtikas higiēna vienmēr ir bijusi ļoti nozīmīga tēma ikvienā ar pārtiku saistītā uzņēmumā, piemēram, kafejnīcā vai bārā. Lai strādātu ēdināšanas sfērā, ir jāapgūst teorētisks kurss. Šādā veidā ir iespējams paaugstināt darbinieku profesionalitāti un nodrošināt augstu kvalitātes līmeni. 

Ja plānojat uzsākt darbu ēdināšanas iestādē, obligāta prasība ir kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" apliecība. Jāuzsver, ka apmācības notiek internetā gan latviešu, gan krievu valodā:
- reģistrācija kursiem – minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā. Ērti, izdevīgi un ātri apgūstiet nepieciešamo; 
- webapmaciba.lv katram studentam individuāli izveidos paroli un lietotājvārdu, ar ko varēsiet ērti piekļūt visiem kursa materiāliem;
- kursi notiek ar interneta starpniecību, tāpēc Jums ir iespējams mācīties jebkurā diennakts laikā, visur, kur pieejams internets.

Webapmaciba.lv piedāvātie kursi "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" ir veidoti saprotami, lai ikviens īsā laika periodā varētu iegūt nepieciešamās zināšanas:
- mācību materiāli un pārbaudījumi ir veidoti 3 daļās – teorija, starptesti un eksāmens;
- teorētisko materiālu apguve, starptesti un eksāmena kārtošana aptuveni ilgst 3 stundas (atkarībā no studenta iepriekšējo zināšanu līmeņa);
- savukārt eksāmena kārtošanai ir paredzētas 2 stundas laika.
- veiciet apmācības sev piemērotākā laikā – lai turpinātu mācības, studentam būs jāielogojas no jauna, izmantojot jau esošo paroli un lietotājvārdu; 
- kursu apguve turpināsies no tās vietas, kur tos pārtraucāt apgūt; 
- lai eksāmens būtu nokārtots, pareizo atbilžu skaitam ir jābūt vairāk par 20 %;
- eksāmena nokārtošanas gadījumā – nekavējoties ir iespējams apliecību gan izdrukāt, gan saglabāt vai nosūtīt uz e-pastu;
- situācijās, kad nepareizo atbilžu ir mazāks par 20 %, kurss "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" nav nokārtots un apliecība netiek izsniegta.

Kursu minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā atkārtota apguve:
- šādos gadījumos ir iespējams pasūtīt jaunu apmācību par atsevišķu samaksu;
- katram testam un eksāmenam webapmaciba.lv ģenerē automātiski jaunus jautājumus un atbildes;
- nav divu vienādu testu vai eksāmenu, kas Jums nodrošinās vēl labāku mācību vielas apguvi.

Kurss "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" un tēmas 
Noderīgi temati gan restorāna šefpavāram, gan bārmenim, gan pavāra palīgam:

- pārtikas apriti regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti;
- pārtikas uzraudzība un kontrole Latvijā;
- pārtikas drošība un aizsargātība;
- pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs, un ar pārtiku izplatīto slimību profilakse;
- pārtikas piesārņojums;
- personāla un pārtikas higiēna;
- laba higiēnas un ražošanas prakse, un ar to saistīti pasākumi;
- pārtikas drošības un paškontroles sistēmas principi.

Esiet zinošs un profesionāls darbinieks! Webapmaciba.lv ātri un izdevīgi nodrošinās ar pārtiku saistīto zināšanu apguvi.