"Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" dalībnieku sapulcē apstiprinās jaunos valdes locekļus

Šodien "Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" dalībnieku sapulcē plānots apstiprināt jaunos valdes locekļus, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā

Rīga, 12.nov., LETA. Šodien "Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" dalībnieku sapulcē plānots apstiprināt jaunos valdes locekļus, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā. Mēneša sākumā Līvānu novada domes deputāti nolēma saskaņot Raimonda Šubnikova iecelšanu par SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" valdes priekšsēdētāju, kā arī Gunta Stiprā iecelšanu par uzņēmuma valdes locekli. Jaunie valdes locekļi savus pienākumus sāks pildīt pēc "Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" dalībnieku sapulces lēmuma. Abi amatā tiks apstiprināti uz pieciem gadiem. LETA jau ziņoja, ka Šubnikovs 2006.gadā Rēzeknes Augstskolā ieguvis ekonomista kvalifikāciju. Pēdējos 12 gadus strādājis par loģistikas speciālistu VAS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales reģiona pārvaldē. Viņš uzskata, ka uzņēmuma darbībā jānodrošina caurspīdīgums - savlaicīga un pilna informācija sniegšana -, kā arī darbības efektivitāte, efektīvi izmantojot uzņēmuma cilvēkresursus, tehniskās iespējas un finanšu līdzekļus. "Uzņēmumam par mērķi sev un tajā esošajiem darbiniekiem jāizvirza kvalitatīva esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana un uzturēšana, kā arī kvalitatīva un uz klientu orientēta apkalpošanas sistēma, tādējādi panākot klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem un uzturot komunikāciju ar sabiedrību kopumā," saimniecības vīziju aprakstīja Šubnikovs. Savukārt Stiprais 2013.gadā Rēzeknes Augstskolā ieguvis būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Pēdējos desmit gadus viņš vadījis "Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" Ūdens un kanalizācijas iecirkni. Viņš uzņēmumu redz kā efektīvi strādājošu, profesionālu un sociāli atbildīgu uzņēmumu, kas nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus visās savās darbības nozarēs un ir vērsts uz nepārtrauktu procesu pilnveidošanu. Jau vēstīts, ka aizdomās par nelikumīgu uzņēmuma traktortehnikas iegūšanu savā īpašumā amatu pametis "Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns. Pašvaldībai radušās aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem saimniecības 1989. un 1986.gada izlaiduma traktortehnikas atsavināšanas procesā. Tāpēc novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods (ZZS) uzdevis pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skeiveram sākt pārbaudi par atsavināšanas likumību un atbilstību likumam. Izpilddirektors pieprasījis "Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības" valdes priekšsēdētājam Vilcānam iesniegt domei visu ar attiecīgo atsavināšanu saistīto dokumentu kopijas un sniegt paskaidrojumu par atsavināšanas veida izvēli, mantas novērtējumu un atsavināšanas procesa tiesiskajiem apsvērumiem. Jau nākamajā dienā pēc izpilddirektora pieprasījuma domē reģistrēts Vilcāna iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata, kā arī atsavināšanas procesa dokumentu kopijas. Turpinot pārbaudi uzņēmumā, Skreivers secinājis, ka uzņēmumam piederošā traktortehnika ir pārdota, neievērojot Publikas personas mantas atsavināšanas likumu. Piemēram, nebija iesniegti pierādošie dokumenti, kas apliecinātu, ka traktortehnikas pārdošanas sludinājums ticis publicēts komunālā uzņēmuma mājaslapā un pašvaldības teritorijā izdotā laikrakstā. Tāpat mantas pārdošanas vērtības noteikšanai par pamatu esot ņemts tehniskā eksperta 2016.gada 1 aprīļa transportlīdzekļa apskates protokols, kura derīguma termiņš jau bijis beidzies. Manta tikusi pārdota, balstoties uz valdes priekšsēdētāja vienpersonisku rīkojumu. Tāpat neesot konstatējams, kādā kārtībā izvēlēti pircēji, kas ir bijušas divas dažādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Turklāt, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra datiem, pašlaik pārdotā traktortehnika atrodoties tieši bijušā valdes priekšsēdētāja Vilcāna īpašumā, ko savā iesniegumā esot apliecinājis arī pats Vilcāns. Lai konstatētu, vai saimniecībai nav nodarīts mantisks zaudējums un vai valdes priekšsēdētāja rīcībā nav saskatāmas koruptīvas darbības, uzņēmumā nolemts veikt ārējo auditu, bet par uzņēmuma valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju iecelts Andrejs Patmalnieks, kurš pēdējos gadus pildīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja palīga pienākumus, bet iepriekš bija uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Viņam arī uzdots organizēt ārējo auditu, lai veiktu saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi un iegūtu objektīvu informāciju par pašvaldības komercsabiedrības finansiālo un saimniecisko situāciju uz audita veikšanas brīdi.  Par iepriekšējā valdes priekšsēdētāja Vilcāna atbildību tiks lemts pēc ārējā audita rezultātu saņemšanas un izvērtēšanas, norādīja pašvaldībā. "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" turpina savu darbu un nedz uzņēmuma darbiniekiem, nedz arī iedzīvotājiem satraukumam nav pamata, uzsvēra Vaivods. Viņš arī informēja, ka ir pieņemts lēmums paplašināt uzņēmumu valdi līdz diviem valdes locekļiem, un ir izsludināta pieteikšanās uz attiecīgajiem amatiem. "Šo pārmaiņu rezultātā tiks izdarīts viss iespējamais, lai izraudzītos vislabāko pretendentu uzņēmuma vadītāja amatam, kas spētu uzņēmumu pacelt jaunā, mūsdienīgā līmenī," pauda Vaivods. "Firmas.lv" dati liecina, ka Vilcāns uzņēmumu vadījis kopš 2013.gada oktobra. Aizvadītajā gadā saimniecības apgrozījums bijis 1,564 miljoni eiro, bet zaudējumi sasnieguši 16 901 eiro.