Gandrīz visi aptaujātie vēlas saglabāt Ilūkstes novadu kā atsevišķu vienību

Rīga, 18.jūn., LETA. Teju visi iedzīvotāji, kas piedalījušies aptaujā, vēla redzēt Ilūkstes novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju, liecina novada pašvaldības publiskotā informācija.

Noslēdzoties novada iedzīvotāju aptaujai par Ilūkstes novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam, aprēķināts, ka gandrīz 99% ir par novada saglabāšanu esošajās robežās. Savukārt 1% aptaujāto jautājumā par patstāvīgu administratīvo teritoriju atzīmējuši atbilžu variantu "nē".

Aptaujā arī noskaidrots, ka 95% iedzīvotāju novada piederību identificē Sēlijai, un tikai neliela daļa - Latgalei.

Kopumā aptaujā piedalījušies 2509 iedzīvotāji. Visvairāk anketu saņemts pašā Ilūkstē - 735 -, aktīvi bijuši iedzīvotāji arī Bebrenes pagastā.

Jau ziņots, ka Ilūkstes novada pašvaldība, līdzīgi kā vairākas citas, rīkoja iedzīvotāju aptauju saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu.

Ilūkstes novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 2003.gadā. Domē uzskata, ka pašvaldība patstāvīgi un pilnvērtīgi nodrošina visas likumos noteiktās autonomās funkcijas, iedzīvotājiem tiek nodrošināti kvalitatīvi un izmaksu ziņā efektīvi pakalpojumi, pašvaldība pilnībā atbild par savas teritorijas pārvaldīšanu. Turklāt tiek uzsvērts, ka pašvaldība katru gadu veido uz attīstību vērstu budžetu un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībā un atjaunošanā, pašvaldība nepārtraukti veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Dome lēmusi, ka pašvaldību reforma ir nozīmīgs jautājums, un šādu jautājumu risināšanā jāiesaista iedzīvotāji, tāpēc esot nepieciešams veikt iedzīvotāju aptauju. Turklāt dome uzskata par nepieļaujamu, ka iedzīvotāju viedoklim tiek piešķirts tikai informatīvs raksturs.

"Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība ir nonākusi pie stingras pārliecības, ka ir būtiski noskaidrot Ilūkstes novada iedzīvotāju viedokli par novada kā administratīvi teritoriālas vienības turpmāko attīstību. Ilūkstes novadam kultūrvēsturiskā identitāte vienmēr bijusi rodama Sēlijas novadā, vēsturiski Sēlijas novada pašvaldības bija vienotas vienā Ilūkstes apriņķī," savu lēmumu pamatoja deputāti.