Daugavpils Universitātē sagatavos fizikas, matemātikas un datorikas skolotājus pamatizglītībā

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Latvijas skolās pieprasījums pēc fizikas, matemātikas un datorikas skolotājiem kļūst arvien lielāks, Latgales izglītības pārvalžu vadītāji atzīst, ka tuvākajā nākotnē daudzās reģiona pamatskolās būs nepieciešami tieši eksakto zinātņu – fizikas un matemātikas skolotāji. 

Kā pilsētas informācijas portālu Daugavpils24.lv informē Daugavpils Universitātes Sabiedrisko attiecību menedžere Zaiga Lāce, pamatojoties uz darba devēju aicinājumu, Daugavpils Universitātē izstrādāta un 2016.gadā licencēta profesionālā bakalaura studiju programma "Fizika".

Iegūstamā kvalifikācija – fizikas, matemātikas un datorikas skolotājs pamatizglītībā. Studijām tiek uzņemti reflektanti ar vidējo izglītību. Mācības notiek klātienē, to ilgums - 4 gadi. Studentiem būs iespēja apgūt zināšanas modernizētā infrastruktūrā – modernas zinātniski pētnieciskās laboratorijas ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas ļaus attīstīt savu potenciālu kā veicot zinātniskos pētījumus, tā arī īstenojot studiju procesu.

Daugavpils Universitāte var lepoties ar to, ka starptautisko ekspertu izvērtējumā 2014.gadā DU G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs kopā ar Fizikas katedru un Matemātisko pētījumu centru ieguvis augstu novērtējumu un ir iekļauts 15 Latvijas labāko un starptautiski nozīmīgo zinātnisko institūtu vidū.

Lai nodrošinātu Austrumlatvijas reģiona attīstību un mudinātu jauniešus izvēlēties dabaszinātņu, matemātikas vai informācijas jomas specialitātes, būtisku lomu ieņem skolotāji. Viņu kompetence nosaka mūsdienu izglītības kvalitāti, veicot ieguldījumu valsts attīstībā un veidojot mūsu vispārējo dzīves kvalitāti. Tāpēc jo īpaši aicina skolotājus diskutēt ar topošajiem absolventiem un vecāko vidusskolas klašu skolēniem par dabaszinātņu lomu mūsdienās un stimulēt apgūt fizikas, matemātikas un datorikas specialitāti.

Sazināties ar programmas direktori Dr. paed., docenti Lolitu Jonāni var pa tālruni 65422302, vai rakstot uz e-pastu: lolita.jonane@du.lv; dmf@du.lv.