Daugavpilī veidos Sabiedrisko konsultatīvo padomi

Daugavpils, 11.aug., LETA. Šodien Daugavpils pilsētas domes sēdē pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu par Sabiedriskās konsultatīvās padomes izveidi.

Līdz šim domē pastāvēja atsevišķas darba grupas, kuru kompetencē bija dažādu sfēru jautājumu risināšana. Lai šo darbu padarītu efektīvāku, nolemts izveidot vienotu padomi, kura palīdzēs vienkopus risināt ar pilsētas dzīvi un attīstību saistītos jautājumus.

Padome būs domes konsultatīva institūcija. Tās mērķis būs nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Daugavpils pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Padomē darbosies Veselības aprūpes plānošanas, Reliģisko lietu, Kultūras un pilsētvides, Pilsētas ekonomikas veicināšanas, Uzņēmēju konsultatīvā, Sporta un aktīvās atpūtas un Izglītības un jaunatnes konsultatīvā nodaļa.

Padomes lēmumiem būs rekomendējošs raksturs. Par darbu padomē tās locekļi nesaņems atlīdzību. Padomes darbu vadīs Daugavpils domes priekšsēdētājs. Padomes darbs notiks sēdēs, kuras būs atklātas, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

Padomes uzdevumi būs: sekmēt sabiedrības un pašvaldības sadarbība un informācijas apmaiņa; noteikt prioritātes, kuras skar iedzīvotāju vajadzības, lai tās operatīvi risinātu; uzklausīt un ņemt vērā ekspertu viedokļus pilsētai nozīmīgajos jautājumos; veicināt starptautisko sadarbību un organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas attīstības jautājumos.

Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļiem būs tiesības piedalīties domes vai tās pastāvīgo komiteju sēdēs un iesniegt savus priekšlikumus.

Sabiedriskās konsultatīvās padome sadarbosies ar nozares pārstāvjiem, Domes struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, valsts un citu pašvaldību iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem.