Tūrisma informācija

 • Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa"

  Meža
ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa"

  Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa" 59,3 ha platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Liegumā ir izveidotas vairākas mācību izziņu takas. 

 • Subates pilsētas vēsturiskais centrs

  Subates
pilsētas vēsturiskais centrs

  Subates pilsētas vēsturiskais centrs ierindots valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu kategorijā. Vēsturiskā apbūve veidojusies no 19. gs. līdz 20. gs. pirmajai pusei.

 • Bebrenes muiža

  Bebrenes
muiža

  Bebrenes muiža atrodas Bebrenes parkā, kas ir viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem Latvijā. Kompleksā ietilpst 1896. gadā būvētā grāfu Plāteru-Zibergu pils (tagad skola), pils vārti, virtuves ēka, muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs pagraba, dzirnavas un zirgu staļļi.

 • Dabas parks "Dvietes paliene"

  Dabas
parks "Dvietes paliene"

  Dabas parks "Dvietes paliene" ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu teritorija, kas ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Parks sevišķi interesants ir pavasara palu laikā, kad applūdušajās palienes pļavās ierodas tūkstošiem putnu, kurus var vērot no putnu vērošanas skatu torņiem. 

 • Vecā Stendera muzejs

  Vecā
Stendera muzejs

  Lašu pagastā (tagad Eglaines pagasts) 1714. gada 27. augustā dzimis Gothards Frīdrihs Stenders - vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās literatūras dibinātājs, valodnieks, saukts arī par Veco Stenderu. 

 • Selekcionāra Paula Sukatnieka "Apsītes"

  Selekcionāra
Paula Sukatnieka "Apsītes"

  Dārznieks un selekcionārs Pauls Sukatnieks mūžībā aizgājis pirms 26 gadiem, bet daudzi Latvijas iedzīvotāji vēl tagad savos dārzos audzē viņa selekcionētās vīnogas, citus augus un pazīst viņa vārdu. Grūti būs atrast tādu valsti mūsu platuma grādos, kur nepazītu, neaudzētu viņa vīnogas.