Laika ziņas

Laika ziņas Daugavpils

Šobrīd
Apmācies
+4°C
Apmācies
  • 1,9 m/s D-DR1,9 m/s D-DR
  • 1015 mm Hg
  • 87 % mitr.
  • 4 °C sajūta
Laika prognoze
Sniegs
Svētdien
19.11
1..+2
Apmācies
Pirmdien
20.11
-1..+2
Sniegs
Otrdien
21.11
-2..+1
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Apmācies Nakts Apmācies 1005
mm Hg

4,4 m/s
D
87% -3°
Apmācies Rīts Apmācies 1002
mm Hg

5 m/s
D
87% -4°
Sniegs Diena Sniegs 1000
mm Hg

5 m/s
D
87% -2°
Apmācies Vakars Apmācies 1000
mm Hg

3,6 m/s
D
89% -3°